הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

ישיבות ועדה

תפקידי הועדה המקומית: הסדרה וייזום תכנון העיר, רישוי בנייה, שימושים במבנים ובקרקעות.

סמכויות הרישוי של הוועדה המקומית​ לתכנון ולבנייה מחולקת בין רשות הרישוי ובין וועדת המשנה:

רשות רישוי מקומית - דנה בהיתרים התואמים את תכנית המתאר ושאין בהם הקלות ו/או שימושים חורגים.

ועדת משנה לתכנון ולבניה- ועדה מקומית רשאית להקים ועדת משנה לתכנון ובניה אשר מוקנים לה כל התפקידים והסמכויות של ועדה מקומית ודין החלטתה כדין החלטת הועדה המקומית.

ועדת ערר - הרואה עצמו נפגע מהחלטת וועדה מקומית (הן בנושאי רישוי והן בנושאי תכנון), רשאי לערור בפני וועדת הערר המחוזית תל-אביב.

 

 לחצו כאן לעיון בנוהל סדרי עבודת הוועדה המקמוית לתכנון ולבניה רמת-השרון.

לחצו כאן לאיתור ישיבה ועיון בפרוטוקולים.

ישיבות ועדה