הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

התחדשות עירונית ותמ"א 38

כללי

העיר היא מערכת דינמית המתחדשת ומשנה את פניה. אזורים ותיקים מתיישנים ובמקביל אזורים חדשים מתפתחים. עיריית רמת השרון רואה חשיבות בשיפור חזותם של מתחמים ותיקים וחידוש מלאי המגורים, תוך עירוב שימושים והגדלת היצע שטחי מסחר ותעסוקה בתוך העיר, הגדלת שטחי הציבור והסדרת תשתיות, במסגרת תהליכים שונים של התחדשות עירונית.

 

מהלכי התחדשות עירונית מקודמים בכמה מסלולים:

  1. תמ"א 38 – תהליך התחדשות ברמת המבנה הבודד, במסגרתו ניתן לעבות מבנה קיים, או להרוס ולבנות מבנה חדש במקומו. התכנון מקודם במסלול בקשה להיתר בנייה.
  2. תכנית בניין עיר (תב"ע) לפינוי מבנים ותיקים והקמת מתחם מגורים חדש - במסגרת הקמת הבניינים החדשים גדל היצע המגורים ומשודרגות מערכות עירוניות כגון: שטחי ציבור, חניה, כבישים, תשתיות וגינות ציבוריות.
  3. תכניות בניין עיר בשטחים שטרם נבנו  - פיתוח אזורים ריקים בתוך העיר באמצעות פיתוח מתחמים מעורבי שימושים (מגורים, מסחר תעסוקה), המנצלים ביעילות את הקרקע העירונית לרווחת הציבור.

 

תמ"א 38 - רמת השרון

תמ"א 38 הארצית לחיזוק מבנים ע"פ סעיף 23 לחוק  קבעה עידוד וחיזוק מבנים ועמידתם בפני רעידות אדמה.
זכאים לתוספת זכויות בנייה מכוח התמ"א, בניינים שנבנו לפי היתר בנייה, שהוצא לפני 1 בינואר 1980 ושנקבע על ידי מהנדס שאינם בנויים על פי תקן ישראלי 413. לגבי מבנים שההיתר לבנייתם ניתן אחרי תאריך זה, אם נקבע על ידי מהנדס שלא נבנו על פי ת"י 413, כפי שהיה בתוקף במועד הוצאת ההיתר לגביהם, חלות הוראות התמ"א ללא תוספת זכויות בנייה.

תמ"א 38 ברמת השרון

רמת השרון הכינה תכנית בה היא מתווה מסגרת תכנונית וקובעת הנחיות ליישום תמ"א 38 על תיקוניה בהתאם להנחיות סעיף 23 לתמ"א. 
מטרת התכנית לעודד מימוש התכנית בתחומי העיר לרבות התחדשות עירונית באמצעות הריסת בניינים ישנים ובנייתם מחדש עם תוספת זכויות מעבר לקבוע בתמ"א 38.
לצורך חלוקה מושכלת של תוספות יח"ד מכוח תכנית זו, בהתייחס ליכולת הנשיאה של התשתיות העירוניות, כגון: מערכות התנועה, החנייה ושטחי הציבור, נקבעו בתכנית 9 מתחמי מימוש* אשר בכל אחד מהם נקבעה כמות פרטנית לתוספת יח"ד ובסה"כ כ-1500 יח"ד.
בתאריך 26.2.17 אישרה הועדה המחוזית את התכנית המפורטת לתמ"א 38 ברמת השרון – רש/3838

תכנית רש/3838 קבעה הוראות והנחיות כדלקמן:
תוספת קומות, יח"ד וזכויות בנייה בדרך של חיזוק, עיבוי או הריסה ובנייה מחדש.
מתן פתרונות בנושא תנועה וחנייה בינוי ועיצוב אדריכלי.

נספח מתחמי מימוש:

מפת מתחמי מימוש רש/3838 

לנוחיותכם ניתן לצפות במתחמי המימוש במערכת הגיאוגרפית העירונית - לחצו כאן למעבר למערכת GIS

מימוש מתחמים - עדכון  ינואר 2021​


 ​

לתשומת לב:

יתרת יח"ד הינה לאחר הפחתה של יחידות הדיור המבוקשות בהתאם לבקשות שנפתחו, לרבות בקשות בשלב המידע להיתר.

לאור זאת, יובהר כי אין כל וודאות או בטחון כי תתאפשר הוצאת היתר בנייה גם אם הבקשה תאושר ו/או אושרה בוועדה המקומית, אלא בהתייחס לנתונים שיהיו עדכניים למועד הפקת היתר הבנייה בפועל.

לעיון במסמכי התכנית לחצו כאן

 

לצפייה במצגת הסבר לחצו כאן

לצפייה במצגת עקרונות לחישוב זכויות לחצו כאן


לעיון במסמך הודעה על הפעלת סעיפים 77-78 לתוכנית מפורטת לתמ"א 38 לפי סעיף 23

לחצו כאן לעיון במסמך החלטההתחדשות עירונית רמת השרון​​

 

תכניות פינוי בינוי בשכונת מורשה


פינוי בינוי מתחם אילת 553-0175711

המתחם ממוקם מדרום לרח' שבטי ישראל ומצפון לרח' אילת. התכנית מציעה בניית מגורים חדשים, בדרך של פינוי-בינוי בתמהיל שטחי דירות מגוון, בצפיפות גבוהה יותר, תוך חיזוק ושיפור מערכת התנועה ע"י הוספת קטע רחוב חדש המקשר בין רח' שבטי ישראל לבין רח' בית גוברין.
הפרויקט מציע הריסת שבעה בניינים קיימים במצב פיזי ותחזוקתי ירוד הכוללים 180 יח"ד, והקמה של 687 יח"ד במבנים חדשים בני 20 קומות על גבי שדרת מסחר ושטחי ציבור. מוצעת בנייה של חניונים תת קרקעיים, הוספה והרחבת דרכים לצורך חיזוק ושיפור הנגישות לתנועת רכבים והוספת מבני ציבור.

לצפייה בפרטי התכנית - יש ללחוץ כאן

 

פינוי בינוי קרית הצעירים

לצפייה בפרטי התכנית - יש ללחוץ כאן

 

פינוי בינוי ברחוב גאולים

לצפייה בפרטי התכנית - יש ללחוץ כאן

 

פינוי בינוי מתחם יוספטל-החלוץ

לצפייה בפרטי התכנית - יש ללחוץ כאן

 

תכניות התחדשות

סוקולוב 21-29 – תכנית 553-0248427

הקמת מתחם מגורים אשר ייצור דופן עירונית איכותית לרח' סוקולוב בכניסה הדרומית לרמת השרון. המתחם מציע ארבעה מבנים הכוללים 145 יחידות דיור מתוכן כ-60 יח"ד קטנות, וכן שטחי מסחר ושטחים לגני ילדים בתוך מבני המגורים כמענה לחוסר כללי באזור.

הדמיית פרויקט סוקולוב 21 

לצפייה בפרטי התכנית - יש ללחוץ כאן 

 

מתחם בראשית (בהפקדה) - תכנית  553-0434167

הקמת מתחם מגורים מעורב שימושים בשטח ריק כיום בצפון רחוב סוקולוב. התכנית מציעה חמישה מבנים בני תשע קומות הכוללים 160 יח"ד, שטחי ציבור וחזית מסחרית. המתחם יצור דופן עירונית איכותית לרחוב סוקולוב, ויחזק את רצף השטחים הפתוחים ומבני הציבור בשכונות הסמוכות. 

הדמיית פרויקט מתחם בראשית 

לצפייה בפרטי התכנית - יש ללחוץ כאן

 

מבנה מגורים בצומת הראשונים (בהפקדה) - תכנית 553-0344051

התכנית ממוקמת בצומת הראשונים-סוקולוב, במיקום מרכזי מוטה תח"צ. מוצע מבנה ייחודי בכניסה לעיר בעירוב שימושי מגורים, מסחר, חללי תעסוקה ושטחי ציבור. התכנית מציעה 88  יחידות דיור קטנות, חלקן להשכרה, , כמענה לצורך ההולך וגובר בעיר ליחידות דיור עבור משקי בית קטנים.

הדמיית פרויקט צומת ראשונים 

לצפייה בפרטי התכנית - יש ללחוץ כאן

 

רחוב החרש 8 (בהפקדה) – תכנית 553-0565671

התכנית ממוקמת באזור התעשייה נווה מגן ומציעה התחדשות של מבנה תעסוקה ומסחר קיים באמצעות הוספת שלוש קומות תעסוקה ומשרדים. התכנית משתלבת עם מדיניות התכנון לחידוש אזור התעשייה הישן והפיכתו למתחם תעסוקה, מסחר, תרבות ואמנות.

לצפייה בפרטי התכנית - יש ללחוץ כאן 

 

רחוב סוקולוב 34 בניין ה"שופינג" – תכנית 553-0155416

התכנית מציעה התחדשות של מבנה מסחרי קיים בן 2.5 קומות ברחוב סוקולוב, והוספת 4 קומות משרדים. הבניין יעבור שיפוץ חזיתות, שדרוג מערכות התשתית, ושימור הקולונדה. התכנית משתלבת עם מדיניות התכנון להפיכת רחוב סוקולוב לציר מסחרי עירוני ראשי, הכולל עירוב שימושי מגורים, מסחר ותעסוקה ונשען על מערכת תחבורה ציבורית מפותחת - מתע"ן (מערכת תחבורה עתירת נוסעים).

לצפייה בפרטי התכנית - יש ללחוץ כאן

 

התחדשות עירונית ותמ"א 38