הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

הנחיות מרחביות

​הנחיות מרחביות כלל עירוניות

​סעיף 145 ד' לחוק התכנון ובנייה (תיקון 101) מתיר לוועדה מקומית לקבוע הנחיות מרחביות בתחומה.
החוק קובע שני סוגים של הנחיות מרחביות: הנחיות מרחביות אותן תקבע הוועדה המקומית, והנחיות מרחביות פרטניות שאותן תקבע רשות הרישוי.
התנאים המרחביים שנקבעו במרבית הישובים לגבי עבודות הפטורות מהיתר, יתבטלו 180 יום לאחר תאריך 01/01/2016 . כדי שהם ימשיכו לחול, יש לעגן אותן בהנחיות מרחביות אשר תהיינה תקפות גם לגבי עבודות פטורות מהיתר.
הנחיות מרחביות ופרטניות יעסקו בעיקר בהיבטים של עיצוב, כגון חזותו ומראהו של בניין, והשתלבותו בסביבה. בהיבטי פיתוח כגון גובה מפלס הכניסה לבניין וחיבור תשתיות ובנושאים נוספים שייקבע השר.
הנחיות מרחביות ייקבעו על ידי הוועדה המקומית ויפורסמו באתר האינטרנט של הוועדה.
הודעה על הפרסום באינטרנט תפורסם בעיתונים, בדרך שבה מפרסמים הודעות תכנון ובנייה.
תקפן של ההנחיות יחל 30 יום לאחר מועד פרסומן באינטרנט, או מאוחר יותר אם כך קבעה הוועדה המקומית.

לצפייה בהנחיות מרחביות - יש ללחוץ כאן


הנחיות מרחביות - שילוט

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בישיבתה מס' 2020001 מיום 14.1.2020, אישרה תיקון הנחיות מרחביות - שילוט (פרק 4 סעיף ו')

לחצו כאן ​​​לעיון בנוסח המוצע


​הנחית מרחביות לתכנ​ית 553-0190075 (רש/1010) - נווה גן צפון

מטרת התכנית: תכנון שכונת מגורים חדשה ברמת השרון מדרום לפארק הנופש, כאשר הפארק וסביבתו נמצאים במרכז תפיסת התכנון. 

השכונה החדשה תאופיין בשילוב שימושי קרקע וטיפוסי מבנים בתמהיל אשר יענה על הביקוש למגורים, מסחר ושרותי ציבור פנאי ונופש. 

פיתוח בנייה מרקמית לצד בנייה לגובה ודירוג בין הבנייה על הרחוב הראשי לבין הבנייה לצד הפארק. 

בתכנית משולבים עקרונות פיתוח התואמים אמות מידה של שכונה ירוקה ליצירת סביבת מגורים איכותית וידידותית לדייריה.

בתאריך 4.6.19 אישר הוועדה המקומית בישיבתה מס' 2019006 את קובץ ההנחיות המרחביות.

לחצו כאן צפייה בקובץ ההנחיות 

 

לחצו כאן לצפיה בתכניות לבלוק  A + D

 

לחצו כאן לצפיה בתכניות לבלוק B + E

 

לחצו כאן לצפיה בתכניות לבלוק C + F

 

לחצו כאן לצפיה בתכניות לבלוק G + J

 

לחצו כאן לצפיה בתכניות לבלוק H + K

 

לחצו כאן לצפיה בתכניות לבלוק I + L

 

לחצו כאן לצפיה בתכניות לבלוק M + N

הנחיות מרחביות