הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

הנחיות מרחביות

הנחיות מרחביות כלל עירוניות

​סעיף 145 ד' לחוק התכנון ובנייה (תיקון 101) מתיר לוועדה מקומית לקבוע הנחיות מרחביות בתחומה.
החוק קובע שני סוגים של הנחיות מרחביות: הנחיות מרחביות אותן תקבע הוועדה המקומית, והנחיות מרחביות פרטניות שאותן תקבע רשות הרישוי.
התנאים המרחביים שנקבעו במרבית הישובים לגבי עבודות הפטורות מהיתר, יתבטלו 180 יום לאחר תאריך 01/01/2016 . כדי שהם ימשיכו לחול, יש לעגן אותן בהנחיות מרחביות אשר תהיינה תקפות גם לגבי עבודות פטורות מהיתר.
הנחיות מרחביות ופרטניות יעסקו בעיקר בהיבטים של עיצוב, כגון חזותו ומראהו של בניין, והשתלבותו בסביבה. בהיבטי פיתוח כגון גובה מפלס הכניסה לבניין וחיבור תשתיות ובנושאים נוספים שייקבע השר.
הנחיות מרחביות ייקבעו על ידי הוועדה המקומית ויפורסמו באתר האינטרנט של הוועדה.
הודעה על הפרסום באינטרנט תפורסם בעיתונים, בדרך שבה מפרסמים הודעות תכנון ובנייה.
תקפן של ההנחיות יחל 30 יום לאחר מועד פרסומן באינטרנט, או מאוחר יותר אם כך קבעה הוועדה המקומית.

לצפייה בהנחיות מרחביות - יש ללחוץ כאן

מדיניות פיצול דירות בהתאם לתיקון 117 (הוראת שעה), תשע"ז-2017

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 117 – הוראת שעה), התשע"ז–2017 התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"ז (26 ביולי 2017).

החוק קובע כי ועדה מקומית תיתן הקלה לתוספת דירות למגורים במגרש מהמספר המרבי של דירות המגורים המותר לבנייה על מגרש על פי הוראות התכנית החלה על המגרש, בדרך של פיצול דירה קיימת לדירה אחת נוספת, אף אם נקבע בתכנית כי סטייה מהוראות התכנית כאמור לעניין זה תהיה סטייה ניכרת, בהתמלא התנאים המפורטים בחוק, ובין היתר, כי התכנית כאמור נכנסה לתוקף לפני יום כ"ה בטבת התשע"א - 1 בינואר 2011.

בהינתן שתכנית רש/1/754 פורסמה למתן תוקף בי.פ 7544 בתאריך 12.7.17 ותכנית זו קובעת ומשנה את הניצול המותר בכל העיר באזור מגורים א'

וכן תכנית רש/2/900 פורסמה למתן תוקף בי.פ 7695 בתאריך 11.2.18 ותכנית זו קובעת ומשנה את הניצול המותר בכל העיר באזור מגורים ב'

לפיכך, לא ניתן לממש את תוספת יחידות הדיור מתוקף תיקון 117 במרחב התכנון המקומי רמת-השרון.

מסמך מדיניות לתכנון בשכונת נווה רסקו

שכונת "נווה רסקו" הינה שכונה ייחודית ברמת השרון,  השכונה תוכננה בתחילת שנות ה-60 בתכנון  מבוסס על תאוריות מודרניסטיות המאופיינות בבניה מאופקת וצנועה בעלת תבניות בניה קבועות  היוצרות בינוי ועיצוב אדריכלי ייחודי.

טיפולוגיות הבינוי ופריסתם במרחב השכונה משקפות תפיסה קהילתית ומעודדת הליכה ברגל, ע"י קביעת רשת של שצ"פים ליניארים המשמשים כשבילי הליכה המובילים בד"כ למרכז ציבורי בדמות שצ"פ מרכזי, מבנה ציבור או חניון.

תכנית רש/698 קובעת הוראות ותנאים לגימור מבנים ועיצוב סביביתי. 

מסמך זה שנדון ואומץ בישיבת הוועדה המקומית בישיבתה מס' 2019010 בתאריך 10.9.19 בא לפרט עקרונות עיצוב ופיתוח בהתאם לתכנית.

לצפייה במסמך - הנחיות לתכנון בשכונת נווה רסקו


הנחית מרחביות לתכנית 553-0190075 (רש/1010) - נווה גן צפון

מטרת התכנית: תכנון שכונת מגורים חדשה ברמת השרון מדרום לפארק הנופש, כאשר הפארק וסביבתו נמצאים במרכז תפיסת התכנון. 

השכונה החדשה תאופיין בשילוב שימושי קרקע וטיפוסי מבנים בתמהיל אשר יענה על הביקוש למגורים, מסחר ושרותי ציבור פנאי ונופש. 

פיתוח בנייה מרקמית לצד בנייה לגובה ודירוג בין הבנייה על הרחוב הראשי לבין הבנייה לצד הפארק. 

בתכנית משולבים עקרונות פיתוח התואמים אמות מידה של שכונה ירוקה ליצירת סביבת מגורים איכותית וידידותית לדייריה.

בתאריך 4.6.19 אישר הוועדה המקומית בישיבתה מס' 2019006 את קובץ ההנחיות המרחביות.

לחצו כאן צפייה בקובץ ההנחיות 

 

לחצו כאן לצפיה בתכניות לבלוק  A + D

 

לחצו כאן לצפיה בתכניות לבלוק B + E

 

לחצו כאן לצפיה בתכניות לבלוק C + F

 

לחצו כאן לצפיה בתכניות לבלוק G + J

 

לחצו כאן לצפיה בתכניות לבלוק H + K

 

לחצו כאן לצפיה בתכניות לבלוק I + L

 

לחצו כאן לצפיה בתכניות לבלוק M + N

הנחיות מרחביות