הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

ליווי ומעקב אחר בנייה חדשה

כללי

המחלקה מלווה את תהליכי הבנייה החדשה ותוספות בנייה חוקיות משלב קבלת היתר הבנייה (טרם תחילת העבודה) ועד מתן אישור לחיבור לתשתיות (כולל חיבור הבניין לחשמל), ואישור פרוטוקול גמר, הליך מתן תעודת גמר לבניין.

עם קבלת היתר הבנייה ובטרם תחילת הבנייה, יש לפנות למחלקה לפיקוח על הבנייה, על מנת להגיש בקשה לאישור לתחילת עבודות ולשם קבלת הדרכה למעקב על בנייה חדשה.

במעמד פתיחת התיק יימסרו טפסים הדרושים לתהליך הבנייה, כגון: טופס בקשה להתחלת עבודה, מינוי מהנדס אחראי לביצוע השלד, הודעה על מינוי אחראי לביקורת, מינוי קבלן אחראי לבנייה, טפסים לדיווחים על התקדמות וגמר הבנייה.
יש למלא את הטפסים הללו בהתאם לשלבי ההתקדמות ולהחזירם למחלקת פיקוח על הבנייה במועד.

תנאים כללים בהיתר וחובות בעל ההיתר ו/או מבצע הבניה מטעמו:

תנאי היתר בניה - עדכון אוגוסט 2019.pdf

תחילת עבודות וניהול רישום דיווחים וטפסים הנדרשים בהליך הבניה

עפ"י סימן ג' לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016, נדרש לקבל אישור רשות הרישוי לתחילת העבודות (תקנה 75 - 79).

על בעל ההיתר לפנות למחלקת הפיקוח על הבנייה לקלבלת הטפסים, משלב קבלת ההיתר וטרם תחילת העבודות ועד שלב קבלת תעודת גמר.

על בעל ההיתר ו/או מבצע הבניה מטעמו חלה חובה למסור דיווחים כדלקמן:

פירוט הדיווחים והטפסים בהתאם לתקנות התכנון והבניה (רישוי בניה), תשע"ו-2016, יעלה בקרוב בהתאם להנחיות מנהל התכנון.

לחץ כאן להורדת דוגמא של הטפסים הנדרשים לפי שלבי ההתקדמות

* יש לפנות למחלקת הפיקוח על הבנייה לקבלת הטפסים

לחץ כאן להורדת דוגמא של הטפסים לפי שלבי ההתקדמות - מתוך אתר מנהל התכנון


תקנות תכן הבנייה

מובא להלן אוגדן "קוד הבנייה" שפורסם על ידי מנהל התכנון בנושא יציבות ובטיחות הבניין ובטיחות המשתמשים בבניין

תכן הבנייה.JPG 


לעיון בתקנות התכנון והבניה (רישוי בניה), תשע"ו-2016

ליווי ומעקב אחר בנייה חדשה