הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

המחלקה לפיקוח על הבנייה

מנהל המחלקה: אינג' בוטנר סלבה

המחלקה לפיקוח על הבנייה פועלת בשני מישורים עיקריים:

1. מעקב ופיקוח על ביצוע פרויקטי הבנייה ברחבי העיר בהתאם להיתרי הבנייה.

2. אכיפת הוראות חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 - מחלקת הפיקוח על הבניה מופקדת, בין היתר, על אכיפת החוק והוראות הדין כמתחייב מתוקף סעיף 27(א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, לפיו על הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מוטלת האחריות לאכוף את הוראות החוק ותקנותיו בתחום מרחב התכנון המקומי שלה.

כמו-כן, מחלקת הפיקוח על הבניה מסייעת בשירות לתושב ומסירת מידע בתחומי האחריות.

לידיעת הציבור: פורסמה רשימה מעודכנת של האתרים המורשים לקליטת פסולת בניין - אתרים מורשים - עדכון פברואר 2019.pdf.


עובדי המחלקה:

 
 
אינג' סלבה בוטנרמחלקת פיקוח על הבניהמנהל הפיקוח על הבניה ופסולת03-548387103-5403797slava_b@ramat-hasharon.muni.il
טלי שאבימחלקת פיקוח על הבניהמזכירת הפיקוח על הבניה03-548387103-5403797talish@ramat-hasharon.muni.il
אינג' יעקב רזניקמחלקת פיקוח על הבניהס' מנהל הפיקוח על הבניה03-548387103-5403797yakov_r@ramat-hasharon.muni.il
דולי סטבוןמחלקת פיקוח על הבניהמפקחת על הבניה03-548387103-5403797dolly_s@ramat-hasharon.muni.il
יוסי רגוניסמחלקת פיקוח על הבניהמפקח על הבניה03-548387103-5403797josef_ra@ramat-hasharon.muni.il
 
 
 
 
 
 
 
  

המחלקה לפיקוח על הבנייה