הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

מחלקת תנועה

מחלקת התנועה מטפלת בהסדרי תנועה וחניה, חניות נכים, פריקה וטעינה, תחבורה ציבורית, תמרורים וסימוני כבישים, בקרת רמזורים ובטיחות בדרכים.

מחלקת התנועה אינה מטפלת בבקשות להוצאת תו חניה ובדוחות חניה - המעוניינים להוציא תו חניה / לבקש ביטול דוחות חניה, כל המידע הנדרש נמצא באתר העירוני תחת פרסומים ושירותים בקליק.

עדכון תיקוני חקיקה :

כלי רכב ממונעים לא מרושיינים – תיקונים לתקנות התעבורה

בהמשך להחלטת ממשלה מיום 14.10.2018 בנושא הגברת בטיחות הפעלתם של אופניים עם מנוע עזר וקורקינט ממונע, ביום 18.2.2019 פורסמו תיקוני חקיקה שנועדו ליישם החלטה זו, כמפורט להלן:

אופניים חשמליים

 1. הנהיגה באופניים חשמליים מותרת רק למי שיש ברשותו רישיון נהיגה לכל דרגה (למעט רישיון לטרקטור ומכונה ניידת וכן כולל רישיון נהיגה שאינו בתוקף) או שעשה מבחן תיאוריה לקבלת רישיון נהיגה (כולל בחינה שעוברים תלמידי כיתות י' במסגרת לימודי החינוך התעבורתי).

מי שאיננו מחזיק ברישיון נהיגה או שלא עשה מבחן תיאוריה, יהיה עליו לעבור בחינה ייעודית (עיונית) לרכיבה על אופניים חשמליים ולקבל אישור הכשרה מאת רשות הרישוי בדבר עמידתו בהצלחה בבחינה זו.

מי שגילו 15.5 רשאי לגשת ולהיבחן בבחינה הייעודית.

תיקון זה ייכנס לתוקף החל מיום 1.7.2019.

 

 1. על רוכב אופניים לוודא כי האופניים החשמליים עומדים בתנאי השימוש של התווית המודבקת על האופניים.

תיקון זה ייכנס לתוקף 14 ימים מיום פרסום התקנה, קרי החל מיום 3.3.2019.

 

 1. חובה להדביק פס מחזיר אור על קסדה בעת נהיגה על אופניים חשמליים כך שייראה בבירור ע"י המשתמשים האחרים בדרך.

תיקון זה ייכנס לתוקף החל מיום 1.7.2019.

 

 1. איסור על כל אדם (כולל יצרן, יבואן או משווק) לבצע שינויים במבנה אופניים חשמליים באופן שיגרום לכך שהם יפסיקו לעמוד בתנאים הקבועים בהגדרה של אופניים חשמליים.

תיקון זה ייכנס לתוקף 14 ימים מיום פרסום התקנה, קרי החל מיום 3.3.2019.

 

גלגינוע (קורקינט חשמלי)

 1. הנהיגה בקורקינט חשמלי מותרת רק למי שיש ברשותו רישיון נהיגה לכל דרגה (למעט רישיון לטרקטור ומכונה ניידת וכן כולל רישיון נהיגה שאינו בתוקף) או שעשה מבחן תיאוריה לקבלת רישיון נהיגה (כולל בחינה שעוברים תלמידי כיתות י' במסגרת לימודי החינוך התעבורתי).

מי שאיננו מחזיק ברישיון נהיגה או שלא עשה מבחן תיאוריה, יהיה עליו לעבור בחינה ייעודית (עיונית) לרכיבה על אופניים חשמליים ולקבל אישור הכשרה מאת רשות הרישוי בדבר עמידתו בהצלחה בבחינה זו.

מי שגילו 15.5 רשאי לגשת ולהיבחן בבחינה הייעודית.

תיקון זה ייכנס לתוקף החל מיום 1.7.2019.

 

 1. ביטול לבישת אפוד זוהר בזמן תאורה בעת נהיגה על קורקינט חשמלי.

תיקון זה ייכנס לתוקף החל מיום 1.7.2019.

 

 1. חובה להדביק פס מחזיר אור על קסדה בעת נהיגה על קורקינט חשמלי כך שייראה בבירור ע"י המשתמשים האחרים בדרך.

תיקון זה ייכנס לתוקף החל מיום 1.7.2019.

 

 1. איסור נהיגה בכלים שאינם מסומנים במדבקת סימון זיהוי גלגינוע (קורקינט חשמלי). במדבקה יצוינו הפרטים הבאים:
 1. שם היצרן, שם היבואן וסימנם המסחרי, אם קיים.
 2. הודעה בדבר הגבלת גיל הנהיגה, לגיל 16 לפחות.
 3. מספר סידורי של הגלגינוע.
 4. משקל עצמי של הגלגינוע.
 5. משקל מרבי של רוכב.
 6. הספק מירבי.
 7. מהירות מרבית.

בהתאם לתיקון לתקנות, חל איסור לנהוג בכל כלי חשמלי שאינו נושא מדבקה כאמור וכן חל איסור על כל אדם לבצע שינויי במבנה הגלגינוע באופן שיגרום לכך שיחדל מלהתקיים בו האמור במדבקת הסימון וכן באופן שהוא יפסיק לעמוד בדרישות הבאות:

 1. עומד בתקן ישראלי 6230 "גלגינוע (קורקינט חשמלי) – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה".
 2. הספקו המרבי של המנוע אינו עולה על 250 וואט.
 3. המנוע מופעל באמצעות מצערת יד.
 4. המנוע מפסיק את פעולתו כאשר מופעלים הבלמים.
 5. מהירותו המרבית אינה עולה על 25 קמ"ש.
 6. משקלו העצמי אינו עולה על 30 ק"ג.

תיקון זה ייכנס לתוקף 14 ימים מיום פרסום התקנה, קרי החל מיום 3.3.2019.

 

רכינוע (סגווי והוברבורד)

איסור נהיגה בכלים שאינם עומדים בדרישות הקבועות בתקנות לעניין הגדרת רכינוע (סגווי והוברבורד).

רכינוע מוגדר בתקנות התעבורה ככלי שמתקיימים בו התנאים הבאים:

 1. רוחב הכלי אינו עולה על 90 ס"מ.
 2. ההיגוי, העצירה והייצוב שלו נעשים באמצעות הטיית הגוף וערכת ייצוב גירוסקופית חשמלית.
 3. הכלי מיועד לנוסע אחד בלבד.
 4. מהירותו המרבית אינה עולה על 13 קמ"ש.
 5. משקלו העצמי אינו עולה על 60 ק"ג.
 6. משקלו הכולל המותר אינו עולה על 160 ק"ג.
 7. קיבל אישור ממעבדה מוסמכת שהוא עומד בדרישות טכניות המפורסמות בנוהל של אגף הרכב במשרד התחבורה לעניין יציבות, נראות ומניעת החלקה.

בהתאם לתיקון לתקנות, חל איסור לנהוג בכל כלי חשמלי שאינו עונה לתנאים הנ"ל וכן חל איסור על כל אדם לבצע שינויי במבנה הרכינוע באופן שיגרום לכך שהוא יפסיק לעמוד בתנאים הנ"ל כתנאי לחוקיות השימוש בהם.

תיקון זה ייכנס לתוקף 14 ימים מיום פרסום התקנה, קרי החל מיום 3.3.2019.

תיקון כללי

לצורך שמירה על האחידות בתקנות שונה המינוח הקיים בחלק מן התקנות "מרוכב" על כלים חשמליים ל"נוהג" בהם, כך שיובהר כי רכיבה על כלי חשמלי משמעותה נהיגה.

תיקון זה ייכנס לתוקף 14 ימים מיום פרסום התקנה, קרי החל מיום 3.3.2019.

 

 

 

תיקון חקיקה מוצע (עבר קריאה ראשונה) :

 1. גיל הניגשים למבחן תיאוריה – בהתאם לתיקון לתקנות התעבורה שונה גיל הניגשים למבחן תיאוריה ולפי התיקון, מי שמלאו לו 15 שנים וחצי רשאי להיבחן במבחן תיאוריה (במקום גיל 16 ושלושה חודשים כפי שהיה עד היום).

 2. איסור רכיבה על אופנים (רגילים וחשמליים) בלי קסדה –עבירת אי חבישת קסדה בעת רכיבה על אופניים (רגילים וחשמליים) נקבעה כעבירת קנס בגובה של 250 ₪ (עד היום העובר על האיסור לרכוב על אופניים ללא קסדה קיבל הזמנה לדין). 

 3. שינוי גובה הקנס לרוכבי אופניים, תלת אופן וקורקינטים ממונעים הרוכבים במדרכות מ – 500 ₪ ל – 250 ₪.

 4. שינוי גובה הקנס להולכי רגל שהולכים בכביש או בשבילי אופניים וכן לרוכבים בכלי רכב לא ממונעים במדרכות מ – 500 ₪ ל – 100 ₪.

 5. אי סימון גלגינוע (קורקינט חשמלי) בתווית סימון מתאימה כאמור בתקנות התעבורה נקבעה כעבירת קנס בגובה של 1,000 ₪ (במקום עבירה של הזמנה לדין כפי שהיה עד היום). 

 6. רכיבה על גלגינוע (קורקינט חשמלי) של מי שטרם מלאו לו 16 שנים נקבעה כעבירת קנס בגובה של 1,000 ₪.

 7. רכיבה על גלגינוע (קורקינט חשמלי) ללא אפוד זוהר בזמן תאורה נקבעה כעבירת קנס בגובה של 250 ₪.

 8. רכיבה על גלגינוע (קורקינט חשמלי) ללא קסדה נקבעה כעבירת קנס בגובה של 250 ₪.

 9. הרכבת אדם נוסף על גלגינוע (קורקינט חשמלי) נקבעה כעבירת קנס בגובה של 250 ₪.

ביום 29.10.2018 אושר בקריאה ראשונה תיקון לפקודת התעבורה המטיל חובת חבישת קסדה בעת רכיבה על אופניים חשמליים בכל גיל ובכל דרך.

לתשומת ליבכם, תיקון זה עדיין לא נכנס לתוקף, אלא רק לאחר אישורו בקריאה שניה ובקריאה שלישית.

בטיחות בדרכים:

 מצ"ב קישורים שימושיים

עלון כללי בטיחות לרוכבי אופניים חשמליים להדפסה וחלוקה - תכניות חינוכיות ומערכי שיעור עבור ילדי הגן ותלמידי יסודי,

תכניות חינוכיות ומערכי שיעור עבור כיתות ז-יב

סרטון הסברה בנושא כללי רכיבה על אופניים חשמליים: אופניים חשמליים סרטון רלב"ד

 לחץ כאן לפנייה מקוונת למחלקת תנועה


מחלקת תנועה