הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

תיק מידע להיתר

בקשה למידע להיתר הינה עפ"י סעיף 145(א1) לחוק התכנון והבנייה, ומהווה שלב ראשון בהליך הרישוי.

 

בקשה לקבלת מידע להיתר תיערך בידי עורך בקשה ותכלול נתונים אלה:

(1) פרטי המקרקעין שלגביהם מבוקש המידע להיתר, לרבות כתובתם ופרטי זיהוים;

(2) פרטי עורך הבקשה למידע להיתר, לרבות כתובת דואר אלקטרוני לצורך קבלת הודעות;

(3) פרטי מבקש המידע להיתר, לרבות כתובת דואר אלקטרוני לצורך קבלת הודעות;

(4) פירוט השימוש המבוקש ופרטי העבודה או הבנייה המבוקשת שלגביהם נדרש המידע להיתר.

לבקשה לקבלת מידע להיתר יצורפו שני אלה:

(1) קובץ מפת מדידה להיתר, חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת בידי מודד מוסמך מעודכן לשנה האחרונה, לכל היותר, ממועד הגשת בקשה לקבלת מידע להיתר;

(2) קובץ תצלומי המקרקעין באופן שיראה את המקרקעין ואת הבנוי עליהם מכל החזיתות, בציון מועד הצילום.

לתשומת לב:

 

  1. בנכסים המנהולים על ידי רשות מקרקעי ישראל (בעלויות שונות כגון: קק"ק, רשות פיתוח, אפוטרופוס, מדנית ישראל וכיו') חובה לציין זאת בבקשה למידע!!

  2. לא יקלטו בקשות להיתר שלא סומן זאת בשלב המידע ועל המבקש יהיה להגיש מחדש את תיק המידע.

  3. מידע להיתר, שונה בתוכנו ומהותו מהמידע תכנוני שבסעיף 119(א) המתייחס אך ורק למידע בדבר התכניות הנוגעות לקרקע.

 

 לחץ למעבר למסך תשלום אגרת תיק מידע להיתר

 

מסמכים וטפסים לדוגמא:

 דרישות הגשת מסמכים ב.4.pdf

הנחיות היחידה הסביבתית ג.1.pdf

מידע מחברת חשמל ג.3.pdf

מידע ממשרד הבריאות ג.5.pdf

מידע מרחבי סטטוטורי ב.pdf

מידע מתאגיד המים ג.4.pdf

מפת מדידה א.2.jpg

מפת תשתיות ב.2.jpg

סיכום מידע תשתיתי ב.1.pdf

סכמה ראשונית א.3.pdf

פרטי בקשת המידע א.1.pdf

קבלה - אגרת מידע א.5.pdf

תנאים להגשת בקשה להיתר ב.3.pdf

תצלומי המגרש א.4.pdf 

תיק מידע להיתר