הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

דף מידע חתום

חובת מסירת מידע (תיקון מס' 26) תשמ"ח-1988

עפ"י הוראת סעיף 119א. ועדה מקומית תמסור, בכתב, לכל מעונין בקרקע, לפי בקשתו, תוך שלושים ימים, מידע בדבר התכניות הנוגעות לקרקע, בין שהן תקפות, מופקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי סעיף 77 וכן תנאים לפי סעיף 78 החלים על הקרקע, אם נקבעו תנאים כאמור; הועדה תמסור גם מידע בדבר חבות בתשלום היטל השבחה.

בקשה למידע בדבר חבות בתשלום היטל השבחה יש להגיש לשמאי העירייה

לחצו כאן למעבר לדף היטלי השבחה​​​

בקשה למסירת מידע בצרוף אישור על תשלום אגרה יש להגיש ליחידת המידע במחלקת תכנון עיר.

ניתן לשלוח בדוא"ל לכתובת: ron_d@ramat-hasharon.muni.il

לחצו כאן למעבר למסך תשלום - דף מידע תכנוני/חבות בתשלום היטל השבחה

 

דף מידע חתום