הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

הליך הגשת בקשה להיתר ברישוי זמין

 

 

פתיחת בקשה להיתר במערכת רישוי זמין

 

בקשות להיתר ללא הקלות:

 1. בקשות יוגשו על ידי עורך הבקשה בלבד.

 2. שולחים במייל לכתובת: hagay_h@Ramat-Hasharon.muni.il (חגי - ארכיב), תוך ציון מספר נכס: גרמושקה בפורמט dwfx חתומה על ידי בעלי העניין, נסח מרוכז, תיק מידע, צילום חשבון ארנונה אחרון וצילום צ'ק / אישור ניהול חשבון - בבקשות לתמ"א על מבקש ההיתר לפתוח תיק בגבייה ורק לאחר קבלת מספר נכס על שמו לפעול כאמור.

 3. נשלח מייל חוזר עם שובר לתשלום הפקדון - לתשלום בגבייה, על גבי התלוש רושמים את מספר העסקה ומספר הבקשה לצירוף בשלב פתיחת הבקשה בפורטל רישוי זמין.

 4. פתיחת בקשה במערכת המקוונת (רישוי זמין) עם כל הצרופות.

תנאי הסף לקליטת בקשה מפורטים בתקנה 33 לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016, והדרישות לתכנית הראשית ולתכנית תנוחה מפורטות בתוספת.

 

בקשות להיתר ללא הסכמת כל בעלי הזכויות:

 1. יש לצרף תצהיר בדבר משלוח הודעה בדבר הגשת הבקשה להיתר לבעלי זכויות (מי שלא חתם), לפי תקנה 36(ב) ניתן באמצעות חברת פרסום.

בקשות להיתר עם הקלות:

 1. פותחים את הבקשה במערכת המקוונת במסלול עם הקלות.

 2. לאחר עמידה בתנאים מוקדמים, מקבלים במערכת נוסח פרסום ושובר תשלום פקדון.

 3. באחריות המבקש לבצע את הפרסום והגשת מסמכי אישור הפרסום לאחר גמר פרסום.

 4. לאחר סיום הפרסום כדין - 15 יום מיום הפרסום האחרון, יש לפנות בדוא"ל להפקת שובר תשלום פקדון - תוך ציון מספר נכס ובצרוף: גרמושקה בפורמט dwfx חתומה על ידי בעלי העניין, נסח מרוכז, תיק מידע, צילום חשבון ארנונה אחרון וצילום צ'ק / אישור ניהול חשבון - בבקשות לתמ"א על מבקש ההיתר לפתוח תיק בגבייה ורק לאחר קבלת מספר נכס על שמו לפעול כאמור.​​

 5. לאחר תשלם בגבייה, על גבי התלוש רושמים את מספר העסקה ומספר הבקשה לצירוף בשלב פתיחת הבקשה בפורטל רישוי זמין.

 6. לאחר תשלום, ניתן לפתוח במערכת רישוי זמין בקשה עם כל הצרופות וקבלה על תשלום פיקדון.

 7. בנוסף, יש לצרף: תצהיר על פרסום הקלות בצרוף העתק הפרסום, צילום ההודעה, העתק מסירה אישית או מסירה בדואר רשום או אישור מהמערכת המקוונת של הדואר שנמסר ליעדו, לפי תקנה 106 - ניתן באמצעות חברת פרסום.

 8. יש לצרף את תיק המידע ומפת המדידה - לאחר השלמות / תיקונים ככל שנדרשו.

 

נוסח הפרסום ינתן מהצוות המקצועי לפי תקנה 105 (א).

 

עורך הבקשה מוזמן להגיע לפגישה לבדיקה מקדמית עם בודק היתרים במחלקת רישוי בניה טרם הפצת פרסומים / קליטת הבקשה.

לפגישת בדיקה מקדמית ניתן להגיע בשעות קבלת קהל וללא תיאום מראש, עם תיק המידע ותכנית הבקשה (גרמושקה מלאה) והוכחת בעלות - לא נדרש חתימת כל בעלי הקרקע ושכנים גובלים.

רש/3838 (תמ"א) – ניתן לתאם פגישה עם אדריכל העיר לאחר שלב התכנון, בצרוף תכניות, לקבלת הנחיות עיצוב, פיתוח, חזיתות, חומרי גמר, גדרות, פילרים וכו'...

תשלום פקדון / השבת פקדון

​תשלום פקדון​​

הפקדון מופק על בסיס נתוני השטחים כפי שחושבו ונמסרו ע"י עורך הבקשה.

יש לשלם את הפקדון, לא יאוחר מסוף החודש המופיע  בראש שובר הפקדון.

ללא תשלום הפקדון לא תיקלט הבקשה ולא תידון בועדה.

חלופות לביצוע התשלום:

א)        במחלקת  עם הגביה בקומת הכניסה בבניין העיריה ברח' ביאליק 14 רמת-השרון.

ב)        באתר תשלומים  www.citypay.co.il - יש להזין פרטי מס' משלם ומספר מסלקה המופיעים בשובר המצורף (אם מתבקש, יש לבחור ברשות: רמת-השרון ; סוג תשלום: אגרות בניה, היטלי פיתוח והשבחה)

לאחר ביצוע התשלום יש לסרוק את השובר ולהעלות למערכת הרישוי המקוון.

השבת​ פקדון​

בהתאם לתקנה 1.00.13 לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, יושבו כספי הפקדון ששולמו לעת פתיחת הבקשה בגין בקשה שסורבה (ובגין בקשה שנסגרה ו/או נזנחה ע"י המבקש, בהתאם לפסיקה).

​במקרים בהם לא נמסרו לוועדה עם פתיחת הבקשה פרטי חשבון להחזר, ועל מנת שנוכל להשיב את כספי הפקדון ששולמו, לרשותכם מספר אפשרויות:

פניה מקוונת באתר – לחצו כאן

פניה בדוא"ל לגב' רותי אפל:  RutiA@ramat-hasharon.muni.il בצרוף מכתב החלטת הוועדה, קבלה בגין תשלום הפקדון, פרטים להחזר כספי ובצירוף סימוכין כגון צילום צ'ק / אישור ניהול חשבון.

במשרדי הוועדה המקומית לגב' רותי אפל בצרוף כל האמור לעיל (בשעות קבלת קהל).


רישוי זמין

החל מיום 1.7.2018 בקשות להיתר בניה יוגשו דרך פורטל מנהל התכנון בלבד - מערכת "רישוי זמין".

לחץ כאן למעבר למערכת רישוי זמין

 

הצוות המקצועי של הוועדה זמין לסייע, כמיטב יכולתו, לעורכי ומגישי הבקשות להיתר.

נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה בטלפון או במייל.

לחץ כאן למעבר לדף פרטי קשר מחלקת רישוי בניה

 

לידיעתכם: ניתן לבצע חישוב משוער של אגרות להיתר בנייה באתר מנהל התכנון.

החישובים נעשים על פי שיעורי האגרות להיתרי בנייה כפי שנקבעו בתוספת השלישית לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל – 1970 (עמ' 25). "התעריפים המעודכנים לסכומי האגרות מפורסמים מידי שנה ברשומות בהודעת התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (עדכון התוספת השלישית), התשע"ו - 2016 והתעריפים המפורסמים ברשומות הם הקובעים."

לחץ כאן למעבר למחשבון אגרות להיתרי בנייה

 

עבודת מכוני בקרה

על פי תיקון 122 - מכוני בקרה מיום 12.3.18, החל מיום 1.4.18 ועד ליום 16.6.21​ (תקופת היערכות) תיערך בקרת תכן במכון בקרה לכל בנייה חדשה למגורים בבנייה רוויה, הכוללת 6 יח"ד ויותר ב- 2 קומות לפחות ועד לגובה של 29 מטר.

עד ליום  ו' בתמוז התשפ"א - 16 ביוני 2021, מגיש הבקשה להיתר רשאי לבחור, בהודעה שימסור לרשות הרישוי בתוך שבועיים מיום הגשת הבקשה, כי על הבקשה לא תחול חובת בקרת מכון בקרה.

 

לחצו כאן להורדת ​​​טופס הודעה לרשות הרישוי בהתאם לתיקון 122 לחוק, כי על הבקשה לא תחול חובת מכוני בקרה

לחץ כאן למעבר לדף מכוני בקרה באתר מינהל התכנון

לחץ כאן להסבר על תהליך עבודת מכון בקרה ובקרת תכן

לחץ כאן לצפייה במצגת בנושא עבודת מכוני בקרה ובקרת תכן

הנחיות מנהל התכנון:

רישוי בניה בחמישה צעדים

מצגת מנהל התכנון - מסלול רישוי מלא.pdf


לוגו פיקוד העורף פיקוד העורף

לחצו כאן למעבר לאתר הרישוי של פיקוד העורף

לחצו כאן לצפייה במדריך פקיוד העורף לעבודה ברישוי מקוון


 

הליך הגשת בקשה להיתר ברישוי זמין