הודעת חדילה

הודעת חדילה
תאריך: 04/09/2020


הוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת-השרון מודיעה כי תחדל מאי השבה אקטיבית של פקדונות אגרת בניה בגין בקשות שסורבו, נזנחו על ידי המבקשים, נסגרו, נדחו או לא אושרו, וזאת החל מתחילת חודש יולי 2020 (קרי 01.07.2020).

 הוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת-השרון מודיעה כי תחדל מאי השבה אקטיבית של אגרות מידע ששולמו עבור בקשות לתיקי מידע להיתר, אשר לא נמסרו על ידי מהנדסת הוועדה המקומית מידע בגינן ואשר היו צריכות להיות מוחזרות עפ"י דין, וזאת החל מתחילת חודש יולי 2020 (קרי 01.07.2020).​

להלן נוסח הפרסום בעיתון