שינויים בזמני קבלת קהל במינהל הנדסה

תאריך: 15/04/2019

שינויים בזמני קבלת קהל

במינהל ההנדסה


לקהל התושבים והמתכננים,

הרינו לעדכן כי החל מיום א' 28.4.19,

ימי קבלת קהל יהיו כדלקמן:

ימים א', ד':  8:30 - 12:30

יום ג': 16:00 - 18:00

* מחלקת העברות בטאבו ימשיכו לקבל קהל בימים:

א', ד', ה': 8:30 – 12:30.

מענה טלפוני בלבד: יום ב' 13:30 - 15:00 ; יום ד' 13:30 - 15:00

טלפון: 03-5483813 פקס: 03-5401784