הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

תמ"א 38 - רמת השרון

תמ"א 38 הארצית לחיזוק מבנים ע"פ סעיף 23 לחוק  קבעה עידוד וחיזוק מבנים ועמידתם בפני רעידות אדמה.
זכאים לתוספת זכויות בנייה מכוח התמ"א, בניינים שנבנו לפי היתר בנייה, שהוצא לפני 1 בינואר 1980 ושנקבע על ידי מהנדס שאינם בנויים על פי תקן ישראלי 413. לגבי מבנים שההיתר לבנייתם ניתן אחרי תאריך זה, אם נקבע על ידי מהנדס שלא נבנו על פי ת"י 413, כפי שהיה בתוקף במועד הוצאת ההיתר לגביהם, חלות הוראות התמ"א ללא תוספת זכויות בנייה.

תמ"א 38 ברמת השרון

רמת השרון הכינה תכנית בה היא מתווה מסגרת תכנונית וקובעת הנחיות ליישום תמ"א 38 על תיקוניה בהתאם להנחיות סעיף 23 לתמ"א.
מטרתה לעודד מימוש בתחומי העיר לרבות התחדשות עירונית באמצעות הריסת בניינים ישנים ובנייתם מחדש עם תוספת זכויות מעבר לקבוע בתמ"א 38.
לצורך חלוקה מושכלת של תוספות יח"ד מכוח תכנית זו, בהתייחס ליכולת הנשיאה של מערכות התנועה, החנייה ושטחי הציבור, נקבעו בתכנית 9 מתחמי מימוש אשר בכל אחד מהם נקבעה כמות פרטנית לתוספת יח"ד ובסה"כ כ-1500 יח"ד.
תכנית רש/3838 קבעה הוראות והנחיות כדלקמן:
תוספת קומות, יח"ד וזכויות בנייה בדרך של חיזוק, עיבוי או הריסה ובנייה מחדש.
מתן פתרונות בנושא תנועה וחנייה בינוי ועיצוב אדריכלי.

לצפייה בפרטים נוספים בנושא תמ"א 38 ברמת השרון - תכנית רש/3838 - לחצו כאן​​

תמ"א 38 - רמת השרון