הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

דבר מנהלת המחלקה

מנהלת מחלקת תכנון עיר: מרב בליימן שבתאי

תכנון עירוני מהווה בסיס לייזום וקידום תכניות להתחדשות עירונית ולפיתוח עתודות הקרקע של העיר, תוך התחשבות בהיבטים פיזיים, חברתיים, כלכליים וסביבתיים, במטרה להביא לשיפור מתמיד של איכות חיי התושבים בעיר.

מחלקת תכנון עיר אמונה על קביעת מדיניות תכנון לאזורי מגורים, אזורי מסחר וצירים ראשיים, שטחי ציבור, גנים ועוד, לצורך הטמעתה בתכנון הסטטוטורי, המהווה את התשתית החוקית לבנייה ופיתוח העיר. בנוסף אחראית המחלקה על הגדרת צרכי הציבור ברמה העירונית והשכונתית, ועל הבטחת מענה הולם לאספקתם במסגרת התכניות השונות.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה פועלת מכוח חוק התכנון והבנייה (תשכ"ה-1965), ובאחריותה, בין היתר, להנפיק  היתרי בנייה בהתאם לתקנות התכנון והבנייה, במקרים בהם קיימת תוכנית בניין מאושרת. כמו כן בסמכותה לקבוע הנחיות מרחביות למרחב התכנון שלה בעניינים המפורטים בחוק.

קביעת ההנחיות המרחביות לתחום התכנון של רמת השרון (בהתאם לסעיף 145 לחוק התכנון והבניה), מאפשרת לוועדה המקומית לתכנון ובנייה להתוות מדיניות ארכיטקטונית חזותית ברורה לעיר. לדברי הסבר להנחיות המרחביות לחצו כאן

בנוסף להנפקת היתרים וקביעת הנחיות מרחביות על פי סמכויותיה, הוועדה המקומית מגישה להפקדה לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תוכניות בתחומה אשר אין בסמכותה לאשרן, אך היא מעוניינת בקידומן.

דבר מנהלת המחלקה