הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

מחלקת תכנון עיר

​מחלקת תכנון מרכזת את כל המידע התכנוני במרחב התכנון של הועדה המקומית:

התחדשות עירונית
תמ"א 38
שכונות חדשות ופארקים
מתחמי תעסוקה ומסחר
תכנון כלל עירוני
תכניות אב עירוניות
תכנית מתאר כוללנית
הנחיות מרחביות

השירותים הניתנים לאזרח:

1. מידע תכנוני כולל עיון בתכניות בשלבי תכנון, הפקדה ומתן תוקף.
2. מידע בדבר ייעודי קרקע, זכויות בניה ושימושים.
3. מפות מדידה - בדיקת מפות מצביות ותוכניות לצורכי רישום.
4. הכנת תיק מידע לצורך פתיחת בקשה להיתר - פתיחת תיק מידע הינה תנאי להגשת בקשה להיתר בניה. מגיש הבקשה מחויב להגיש בקשה לקבלת דף מידע, המרכז את המידע התכנוני המלא על המגרש/חלקה, אשר מהווה את הבסיס לדיוני ועדות התכנון.

מחלקת תכנון עיר