הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

ליווי ומעקב אחר בנייה חדשה

כללי

המחלקה מלווה את תהליכי הבנייה החדשה ותוספות בנייה חוקיות מקבלת היתר הבנייה (טרם תחילת העבודה) ועד מתן אישור לחיבור לתשתיות (כולל חיבור הבניין לחשמל), ואישור פרוטוקול גמר, הליך מתן אישור לאיכלוס (טופס 4) ותעודת גמר לבניין.

בטרם תחילת הבנייה, יש לפנות למחלקה לפיקוח על הבנייה, על מנת לקבל הדרכה למעקב על בנייה חדשה, במעמד פתיחת התיק יימסרו טפסים הדרושים לתהליך הבנייה, כגון: הודעה בדבר התחלת עבודה, מינוי מהנדס אחראי לביצוע השלד, הודעה על מינוי אחראי לביקורת, מינוי קבלן אחראי לבנייה, דיווחים על התקדמות וגמר הבנייה.
יש למלא את הטפסים הללו ולהחזירם למחלקת פיקוח על הבנייה.

ניהול רישום דיווחים וטפסים הנדרשים בהליך הבניה

משלב קבלת ההיתר ועד שלב קבלת תעודת גמר חלה חובה על בעל ההיתר ו/או מבצע הבניה מטעמו למסור דיווחים כדלקמן:

פירוט הדיווחים והטפסים בהתאם לתקנות התכנון והבניה (רישוי בניה), תשע"ו-2016, יעלה בקרוב בהתאם להנחיות מנהל התכנון.

לעיון בתקנות התכנון והבניה (רישוי בניה), תשע"ו-2016

ליווי ומעקב אחר בנייה חדשה