הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

מחלקת פיקוח בנייה ואכיפה

המחלקה לפיקוח על הבנייה מבצעת מעקב ופיקוח על ביצוע הבנייה בהתאם להיתרי הבנייה.
כמו-כן, מתוקף סעיף 27(א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, מוטלת על הוועדה המקומית לתכנון ולבניה האחריות לאכוף את הוראות החוק ותקנותיו במרחב התכנון המקומי שלה.
מחלקת הפיקוח על הבניה מופקדת, בין היתר, על אכיפת החוק והוראות הדין ובמקביל מספקת שירותים בתחומים נוספים.

תפקידי המחלקה

  1. ליווי ומעקב אחר בנייה חדשה ותוספות בנייה על-פי היתרי בניה.
  2. אכיפת דיני התכנון והבניה.
  3. מבנים מסוכנים
  4. רישום בית משותף.
  5. שירות מידע וקבלת קהל.
מחלקת פיקוח בנייה ואכיפה