הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

אכיפת דיני תכנון ובנייה

המחלקה אמונה על אכיפת הוראות חוק התכנון והבנייה והתקנות על פיו ומשמשת בהיבט זה כיחידת חקירות ופועלת על פי מדיניות אכיפה המעודכנת מעת לעת בהתאם לצרכי פיתוח העיר.

המחלקה פועלת בשיתוף ובתיאום עם היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה במשרד האוצר ובהתאם להנחיות ולנהלים שמפרסם מנהל היחידה.

  1. בכל מקרה של גילוי בניה בלתי אסורה, בין אם ללא היתר, בין בסטייה מהיתר וכן במקרה של  שימוש אסור, יכין מפקח הבניה דו"ח למח' המשפטית.
  2. הדו"ח יועבר אל מנהל פיקוח על הבניה לעיון ולקבלת החלטה.
  3. לאחר בדיקת הדו"ח על ידי מנהל פיקוח, יועבר הדו"ח למח' המשפטית / תובע העיריה להתייעצות בדבר הליכי האכיפה המתאימים בהתאם למדיניות האכיפה וסדרי עדיפויות.
  4. המפקח יפעל למשלוח התראה/צו מנהלי להפסקת עבודה/צו שיפוטי להפסקת עבודה/צו מנהלי להריסה, הכל בהתאם לנסיבות ובהתאם להנחיות מנהל פיקוח על הבניה.
  5. המפקח יבצע מעקב שוטף בכל מקרה של בניה ללא היתר עד לסיום הטיפול / קבלת היתר /הריסת הבניה הבלתי חוקית / העברה להליכים משפטיים.
  6. המפקח ידאג לעדכון האירוע המתאים במחשב.
  7. המפקח ידאג לתייק עותק מהדו"ח /התראה/צו, בתיק הבניין ובתיק הפיקוח הרלוונטי.
  8. המפקח יעביר דו"ח למחלקת הגביה לגבי כל בניה ללא היתר.
  9. המפקח יזמין לחקירה / מתן גירסה את הגורמים הרלוונטיים לפני העברת החומר לתובע להגשת תביעה משפטית.
  10. תובע העיריה יכין כתב אישום עפ"י נוהלי העבודה של המח' המשפטית.
אכיפת דיני תכנון ובנייה