הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

רישוי זמין

החל מיום 1.7.2018 בקשות להיתר בניה יוגשו דרך פורטל מנהל התכנון בלבד - מערכת "רישוי זמין".

לחץ כאן למעבר למערכת רישוי זמין

 

הצוות המקצועי של הוועדה זמין לסייע, כמיטב יכולתו, לעורכי ומגישי הבקשות להיתר.

נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה בטלפון או במייל.

לחץ כאן למעבר לדף פרטי קשר מחלקת רישוי בניה

 

לידיעתכם: ניתן לבצע חישוב משוער של אגרות להיתר בנייה באתר מנהל התכנון.

החישובים נעשים על פי שיעורי האגרות להיתרי בנייה כפי שנקבעו בתוספת השלישית לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל – 1970 (עמ' 25). "התעריפים המעודכנים לסכומי האגרות מפורסמים מידי שנה ברשומות בהודעת התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (עדכון התוספת השלישית), התשע"ו - 2016 והתעריפים המפורסמים ברשומות הם הקובעים."

לחץ כאן למעבר למחשבון אגרות להיתרי בנייה

 

עבודת מכוני בקרה

על פי תיקון 122 - מכוני בקרה מיום 12.3.18, החל מיום 1.4.18 ועד ליום 1.4.19 (תקופת היערכות) תיערך בקרת תכן במכון בקרה לכל בנייה חדשה למגורים בבנייה רוויה, הכוללת 6 יח"ד ויותר ב- 2 קומות לפחות ועד לגובה של 29 מטר.

עד ליום 1.4.2019, מגיש הבקשה להיתר רשאי לבחור, בהודעה שימסור לרשות הרישוי בתוך שבועיים מיום הגשת הבקשה, כי על הבקשה לא תחול חובת בקרת מכון בקרה.

לחץ כאן למעבר לדף מכוני בקרה באתר מינהל התכנון

לחץ כאן להסבר על תהליך עבודת מכון בקרה ובקרת תכן

לחץ כאן לצפייה במצגת בנושא עבודת מכוני בקרה ובקרת תכן

הנחיות מנהל התכנון:

רישוי בניה בחמישה צעדים

מצגת מנהל התכנון - מסלול רישוי מלא.pdf

רישוי זמין