הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

התנגדויות

הגשת התנגדות בכתב:

המעוניין להגיש התנגדות, יגיש את מכתב ההתנגדות המפרט את פרטי הבקשה, פרטי המתנגד ואת נימוקי ההתנגדות,

בצרוף טופס הודעה בדבר כתובת למסרים אלקטרוניים שלהלן

להורדת קובץ הודעה בדבר כתובת למסרים אלקטרונים לחץ כאן

את מכתב ההתנגדות בצרוף הודעה בדבר כתובת למסרים אלקטרוניים ניתן למסור במזכירות האגף לידי הגב' רות אפל

או לשלוח בדואר אלקטרוני: RutiA@ramat-hasharon.muni.il

טלפון ליצירת קשר: 03-5483829

הגשת התנגדות מקוונת:

לנוחיותכם, ניתן להגיש התנגדות באופן מקוון בקישור שלהלן:

הגשה מקוונת של התנגדות לבקשה להיתר בנייה

התנגדויות