הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

הליך הגשת בקשה להיתר ברישוי זמין

 

פתיחת בקשה להיתר ברישוי זמין - החל מיום  1.7.18

 

בקשות להיתר ללא הקלות:

 1. בקשות יוגשו על ידי עורך הבקשה בלבד.

 2. שולחים במייל לכתובת: hagay_h@Ramat-Hasharon.muni.il (חגי - ארכיב) גרמושקה בפורמט dwfx, נסח מרוכז, תיק מידע.

 3. נשלח מייל חוזר עם תלוש לתשלום הפקדון - לתשלום בגבייה, על גבי התלוש רושמים את מספר העסקה ומספר הבקשה לצירוף בשלב פתיחת הבקשה בפורטל רישוי זמין.

 4. פתיחת בקשה במערכת המקוונת (רישוי זמין) עם כל הצרופות.

תנאי הסף לקליטת בקשה מפורטים בתקנה 33 לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016, והדרישות לתכנית הראשית ולתכנית תנוחה מפורטות בתוספת.

 

בקשות להיתר ללא הסכמת כל בעלי הזכויות:

 1. יש לצרף הודעה בדבר הגשת הבקשה להיתר לבעלי זכויות (מי שלא חתם), לפי תקנה 36(ב) ניתן באמצעות חברת פרסום.

בקשות להיתר עם הקלות:

 1. שולחים במייל לכתובת: hagay_h@Ramat-Hasharon.muni.il (חגי - ארכיב) גרמושקה בפורמט dwfx, נסח מרוכז, תיק מידע.

 2. נשלח מייל חוזר עם נוסח הפרסום לפי תקנה 105  (ניתן לקבל המלצה נוסח פרסום טרם מהצוות המקצועי, ככל שמדובר בהקלות לפי סעיף 149 לחוק).

 3. באחריות המבקש לבצע את הפרסום והגשת מסמכי אישור הפרסום.

 4. לאחר סיום הפרסום כדין- 15 יום מיום הפרסום האחרון, ניתן לפנות בדוא"ל כאמור בסעיף 2 לעיל, להפקת שובר תשלום פקדון - לתשלם בגבייה, על גבי התלוש רושמים את מספר העסקה ומספר הבקשה לצירוף בשלב פתיחת הבקשה בפורטל רישוי זמין.

 5. לאחר תשלום, ניתן לפתוח במערכת רישוי זמין בקשה עם כל הצרופות וקבלה על תשלום פיקדון.

 6. בנוסף, יש לצרף: תצהיר על פרסום הקלות בצרוף העתק הפרסום, צילום ההודעה, העתק מסירה אישית או מסירה בדואר רשום או אישור מהמערכת המקוונת של הדואר שנמסר ליעדו, לפי תקנה 106 - ניתן באמצעות חברת פרסום.

 7. יש לצרף את תיק המידע ומפת המדידה - לאחר השלמות / תיקונים ככל שנדרשו.

 

נוסח הפרסום ינתן מהצוות המקצועי לפי תקנה 105 (א).

 

עורך הבקשה מוזמן להגיע לפגישה לבדיקה מקדמית עם בודק היתרים במחלקת רישוי בניה טרם הפצת פרסומים / קליטת הבקשה.

לפגישת בדיקה מקדמית ניתן להגיע בשעות קבלת קהל וללא תיאום מראש, עם תיק המידע ותכנית הבקשה (גרמושקה מלאה) והוכחת בעלות - לא נדרש חתימת כל בעלי הקרקע ושכנים גובלים.

רש/3838 (תמ"א) – ניתן לתאם פגישה עם אדריכל העיר לאחר שלב התכנון, בצרוף תכניות, לקבלת הנחיות עיצוב, פיתוח, חזיתות, חומרי גמר, גדרות, פילרים וכו'...

 


הליך הגשת בקשה להיתר ברישוי זמין