הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

הליך הגשת בקשה להיתר ברישוי זמין

 

פתיחת בקשה להיתר ברישוי זמין - החל מיום  1.7.18

 

בקשות להיתר ללא הקלות:

 1. בקשות יוגשו על ידי עורך הבקשה בלבד.

 2. שולחים במייל לכתובת: hagay_h@Ramat-Hasharon.muni.il (חגי - ארכיב) גרמושקה בפורמט dwfx, נסח מרוכז, תיק מידע.

 3. נשלח מייל חוזר עם תלוש לתשלום הפקדון - ניתן לשלם בגבייה בטלפון מספר 03-5475124 (ניתן גם להגיע), על גבי התלוש רושמים את מספר העסקה ומספר הבקשה לצירוף בשלב פתיחת הבקשה בפורטל רישוי זמין.

 4. פתיחת בקשה במערכת המקוונת (רישוי זמין) עם כל הצרופות.

תנאי הסף לקליטת בקשה מפורטים בתקנה 33 לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016, והדרישות לתכנית הראשית ולתכנית תנוחה מפורטות בתוספת.

 

בקשות להיתר ללא הסכמת כל בעלי הזכויות:

 1. יש לצרף הודעה בדבר הגשת הבקשה להיתר לבעלי זכויות (מי שלא חתם), לפי תקנה 36(ב) באמצעות חברת פרסום.

בקשות להיתר עם הקלות:

 1. הגשת אישור חברת פרסום על מסירת הודעות לבעלים שצורפו להן מסמכי הבקשה לפי תקנה 36(ב).

 2. על עורך הבקשה לקבל אישור לנוסח הפרסום מהצוות המקצועי, ככל שמדובר בהקלות לפי סעיף 149 לחוק.

 3. פרסום והגשת מסמכי אישור הפרסום.

 4. לאחר סיום הפרסום כדין- 15 יום מיום הפרסום האחרון, ניתן לפנות בדוא"ל כאמור בסעיף 2 לעיל ,להפקת שובר תשלום פקדון.

 5. לאחר תשלום, ניתן לפתוח במערכת רישוי זמין בקשה עם כל הצרופות וקבלת התשלום פיקדון (ידני) / תלוש עם רישום מספר עסקה (בדוא"ל).

 6. בנוסף, יש לצרף: תצהיר על פרסום הקלות בצרוף העתק הפרסום, צילום ההודעה, העתק מסירה אישית או מסירה בדואר רשום או אישור מהמערכת המקוונת של הדואר שנמסר ליעדו, לפי תקנה 106 ובאמצעות חברת פרסום.

 7. תיק מידע בצרוף מפת המדידה - לאחר השלמות / תיקונים ככל שנדרשו.

 

נדרש לקבל אישור לנוסח הפרסום מהצוות המקצועי לפי תקנה 105 (א).

 

עורך הבקשה מוזמן להגיע לפגישה לבדיקה מקדמית עם בודק היתרים במחלקת רישוי בניה טרם הפצת פרסומים / קליטת הבקשה.

לפגישת בדיקה מקדמית ניתן להגיע בשעות קבלת קהל וללא תיאום מראש, עם תיק המידע ותכנית הבקשה (גרמושקה מלאה) והוכחת בעלות - לא נדרש חתימת כל בעלי הקרקע ושכנים גובלים.

רש/3838 (תמ"א) – ניתן לתאם פגישה עם אדריכל העיר לאחר שלב התכנון, בצרוף תכניות, לקבלת הנחיות עיצוב, פיתוח, חזיתות, חומרי גמר, גדרות, פילרים וכו'...

 


הליך הגשת בקשה להיתר ברישוי זמין