הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית רמת השרון – מינהל הנדסה - דף הבית
באת הביתה

דבר מנהל המחלקה

מנהל המחלקה: יוסי גלר

​מחלקת רישוי בניה עוסקת בטיפול בבקשות להיתר משלב הגשת הבקשה וקליטתה ועד לשלב מסירת ההיתר למבקש.
בימים אלו אנו נערכים למעבר לעבודה במערכת "רישוי זמין" שהינה מערכת כלל ארצית להגשת היתרי בנייה שפותחה על ידי מנהל התכנון וממשל זמין. המערכת פותחה בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, כחלק משיפור תהליכי הרישוי והבנייה.
המערכת מתממשקת לגופים ורשויות שונים ביניהם - הועדות המקומיות, גורמים מוסרי מידע (רשות העתיקות, המשרד להגנת הסביבה, חברת החשמל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, פיקוד העורף, רשות התעופה האזרחית, הרשות הארצית לכבאות והצלה ועוד), למבא"ת, לרשם המקרקעין, לרשם המהנדסים והאדריכלים, לרשם ההנדסאים, לשרת התשלומים לרשות מקרקעי ישראל ולגופים נוספים בהמשך.
מערכת רישוי זמין משמשת כלי יעיל לשיפור תהליכי הרישוי והבנייה, הסדרתם והאחדתם ומאפשרת הסרת מגבלות ובירוקרטיה מיותרות, כמו כן המערכת מקצרת תהליכים ומשפרת את השירות לאזרח, לאיש המקצוע ולגופים הלוקחים חלק בהליכי הרישוי, בין השאר על ידי החלת הליך מקוון ארצי אחיד ושקוף, ניהול מעקב וארכוב מתקדמים.

תפקידי המחלקה

בדיקת תנאים מוקדמים לקליטת בקשה להיתר - בדיקת התאמת הבקשה להיתר לתכניות, להנחיות המרחביות, תנאים והוראות.
בקרה מרחבית - בדיקת מפורטת של מסמכי הבקשה להיתר והכנת הבקשה לדיון בוועדה.
הכנת נוסח הקלה / שימוש חורג למבקשים.
הכנת חוות דעת מקצועית לדיון בוועדה.
בקרת תכן - המצאת כל הדרישות, התיאומים וההתייעצויות הנדרשים לאחר הדיון בוועדה - יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל במרוכז, לא יתקבלו אישורים בודדים.
חישוב אגרות והיטלים - יש להגיש אישור על תשלום אגרות בניה והיטלי פיתוח, היטל השבחה ודמי הקמה של תאגיד המים שרונים.
הנפקת היתר בניה - בכפוף להשלמת כל הדרישות.

 

דבר מנהל המחלקה